فراخوان شناسایی اعضای هیات علمی فناور مشمول بخشنامه حمایت از هیات علمی فناور به شماره ۲۱۲۳/۱۰

فراخوان شناسایی اعضای هیات علمی فناور
 • 0
 • 1
 • نام و نام خانوادگی*
  2
 • تلفن همراه*اعداد به انگلیسی وارد شود
  3
 • ایمیل*
  4
 • جنسیت*
  مرد
  زن
  5
 • گروه آموزشی*
  6
 • وضعیت استخدام*
  نیمه وقت
  تمام وقت
  7
 • رشته تحصیلی*
  8
 • آخرین مقطع تحصیلی*
  کارشناسی اشد
  دانشجوی دکتری
  دکتری
  9
 • مرتبه*
  مربی
  استادیار
  دانشیار
  استاد تمام
  10
 • آیا فعالیت های شما در قالب یک واحد فناور می باشد؟*(دارای شخصیت حقوقی و شرکت ثبت شده)
  بلی
  خیر
  11
 • اسم شرکت*نام کامل
  12
 • لینک آخرین روزنامه رسمی*
  13
 • آیا رئیس هیات مدیره شرکت هستید؟*
  بلی
  خیر
  14
 • آیا مدیر عامل شرکت هستید؟*
  بلی
  خیر
  15
 • آیا عضو هیات مدیره و جزو چهار نفر سهامدار عمده شرکت هستید؟*
  بلی
  خیر
  16
 • آیا در ساختار شرکت شتابدهنده هستید؟*
  بلی
  خیر
  17
 • آیا عضو صندوق های پژوهش فناوری هستید؟*
  بلی
  خیر
  18
 • آیا در ساختار شرکتهای کارگزار معاونت علمی ریاست جمهوری هستید؟*
  بلی
  خیر
  19
 • آیا شرکت دانش بنیان است؟*
  بلی
  خیر
  20
 • آیا شرکت خلاق است ؟*
  بلی
  خیر
  21
 • توضیحات*
  22
 • محل فعالیت واحد فناور*
  مستقر در دانشگاه
  خارج از محیط دانشگاه
  23
 • آدرس محل استقرار*به صورت دقیق
  24
 • مشارکت با دانشگاه*
  بلی
  خیر
  25
 • نحوه مشارکت ذکر گردد*
  26
 • آیا کارآفرینی یا اشتغال زایی داشته اید؟*
  بلی
  خیر
  27
 • در خصوص نحوه کارآفرینی و تعداد اشتغال توضیح دهید*
  28
 • آیا مشاوره تخصصی به عنوان منتور، به واحدهای فناور مستقر در سراهای نوآوری، مراکز رشد، شتابدهنده های تخصصی، صندوق های پژوهش فناوری، پارک ها داشته اید؟*
  بلی
  خیر
  29
 • تعداد و محل ارایه منتور و مشاوره ذکر شود*
  30
 • آیا مشارکت در برگزاری رویدادهای مبتنی بر فناوری شامل مسابقات ، چالش های علم و فناوری ، فن بازار و نمایشگاه های مرتبط با فناوری و نوآوری داشته اید؟*
  بلی
  خیر
  31
 • تعداد و محل برگزاری ذکر شود*
  32
 • آیا جذب کارآموز از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی داشته اید؟*
  بلی
  خیر
  33
 • تعداد کار آموزان*اعداد به اتگلیسی وارد شود
  34
 • توضیحات*توضیح بیشتر
  35