لیگُویشن هفته هشتم- مسابقه لاجیک

مسابقه لاجیک
 • 0
 • به مسابقه لاجیک خوش آمدید برای شرکت در لاجیک حتما دستورالعمل این مسابقه را در اینستاگرام سرای نوآوری ببینید و طبق دستورالعمل جواب بدین. ورود به بازی مقاله با سطح دشوار :) قوانین: 1. افرادی که امتیاز بالاتر از 90 دارند، در صورتی امتیاز دریافت میکنند که تمام جواب ها را به صورت درست وارد و طبق دستورالعمل بازی عمل کنند 2.افرادی که امتیاز کم تر از 90 دارند، میتوانند برای کسب امتیاز بیشتر بازی کارآموزان سرای نوآوری با سطح متوسط این مسابقه را هم شرکت کنند. 3. هر دو مسابقه 30 امتیاز دارد و فقط افرادی که امتیاز آنها کم تر از 90 هست میتوانند در هر دو مسابقه شرکت کنند 4.مهلت شرکت در این مسابقه تا یکشنبه می باشد
  1
 • نام و نام خانوادگی*
  2
 • تلفن همراه*
  3
 • نظرات و پیشنهادات*
  4