• ۱ مسابقه لاجیک

لیگُویشن هفته چهارم - مسابقه لاجیک

مسابقه Logic
  • 0
  • به مسابقه لاجیک خوش آمدید برای شرکت در لاجیک دستورالعمل این مسابقه را در کانال تلگرام ببینید. مسابقه لاجیک در دو سطح طراحی شده سطح اول (آسان)، کاوشگر فضایی سطح دوم (دشوار)، ساختمان سرای نوآوری است قوانین: * شرکت در هر دو سطح امکان پذیر است و دراین صورت از امتیاز هردوی آنها بهره مند می شوید * سطح آسان 25 امتیاز * سطح دشوار 35 امتیاز * مهلت شرکت در مسابقه تا یکشنبه ساعت 20
    1
  • نام و نام خانوادگی*
    2
  • نظرات و پیشنهادات*
    3