بازدید جناب آقای دکتر عطارزاده مدیر کل محترم توسعه شبکه علمی هوشمند دانشگاه آزاد اسلامی از سرای نوآوری و فناوری¬های آموزشی واحد تهران غرب

۱۰ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۶:۰۴ کد : ۵۶۵۴ اخبار
تعداد بازدید:۶۹

روز دوشنبه مورخ چهارم اسفندماه ۱۳۹۹ جناب آقای دکتر عطارزاده مدیر کل محترم توسعه شبکه علمی هوشمند دانشگاه آزاد اسلامی از سرای نوآوری و فناوری‌های آموزشی واحد تهران غرب بازدید به عمل آوردند. در این بازدید ضمن معرفی کلیه بخش‌ها سرای نوآوری، فعالیت‌های صورت گرفته و در دست اقدام سرا ارایه گردید. جذب واحدهای فناور و آشنایی با فعالیت هر یک از واحدها، فرآیند جذب استارتآپها حوزه تکنولوژی آموزشی و برنامه شتابدهی پیش رو، رویدادهای برگزار شده و برنامه ریزی شده سرای نوآوری، مدرسه اشتغال و کسب و کار و برنامه ریزی برای فضاهای اشتراکی این مجموعه از جمله مواردی بود که مطرح شد. جناب آقای دکتر عطارزاده نیز با اشاره به دغدغه های واحد هوشمندی در خصوص توسعه فناوری‌های نوین در فرآیندهای آمورشی تاکید داشتند که شرکتهای مستقر در این مجموعه می‌توانند نیازمندی‌های دانشگاه آزاد اسلامی را در حوزه تولید محتوی، بازاریابی دیجیتال و پلتفرم‌های نوین آموزشی را مرتفع نمایند. رئیس سرای نوآوری نیز با مطرح کردن دو طرح در خصوص تولید محتوی آموزشی یکپارچه و بسته کسب و کار در سیلابس آموزشی رشته های مختلف، به اهمیت ارتباط سراهای نوآوری با بدنه دانشگاه و گروه‌های آموزشی اشاره داشتند.

در انتها و طبق نظر موافق جناب آقای دکتر عطارزاده مقرر گردید در خصوص موارد ذیل اقدامات لازم صورت گیرد:

  • برنامه ریزی جهت بازدید کلیه واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی از سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب
  • برگزاری جلسه مشترک با واحد فناور آرسین جهت فعالیت در حوزه بازایابی دیجیتال
  • برگزاری جلسه مشترک با واحد فناور رادوین جهت بررسی پلتفرم آموزشی توسعه یافته این شرکت
  • برنامه ریزی درسی مشابه کارآموزی ولی به صورت مجزا برای برقرار ارتباط موثر دانشجویان با سرای نوآوری و کسب و کارهای فناورانه
  • فعالیت و تمرکز بر تولید محتوی آموزشی جهت بهره گیری در فرآیندهای آموزشی شبکه علمی هوشمند دانشگاه ازاد اسلامی
    ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

کلید واژه ها: آموزشی نوآوری سرای نوآوری سرای دانشگاه دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد اسلامی برنامه اسلامی آزاد اسلامی دکتر عطارزاده دکتر حاجی پور